This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

124.9fm shares

Dahilan ng pagdating ng espanyol sa pilipinas ni

opinion

Ang Labanan sa Mactan Sebwano: Gubat sa Mactan ay naganap sa Pilipinas noong 27 Abril Natalo ng hukbo ni Lapu-Lapudatu ng Pulo ng Mactanang mga kawal na Kastila sa pamumuno ng Portuges na kapitan at eksplorador na si Fernando Magallanes. Napatay ng mga tribung sundalo si Magellan, na nagkaroon ng alitang pampolitika at pagkakaribal kasama si Lapu-Lapu.

Noong 16 Marso kalendaryong Kastilanatanaw ni Magellan ang mga kabundukan ng ngayo'y Samar habang nasa isang misyon upang hanapin ang pakanlurang ruta sa mga kapuluang Maluku para sa Espanya.

Nang sumunod na araw, inutos ni Magellan na iangkla Dahilan ng pagdating ng espanyol sa pilipinas ni kanilang mga barko sa mga baybayin ng Kapuluang Homonhon. Ang hari ng Cebu na si Raha Humabon at ang kanyang reyna ay binautismuhang Katoliko na kumukuha ng mga pangalang Carlos bilang parangal kay Haring Carlos ng Espanya at Juana bilang parangal sa ina ni Carlos.

Hanap mo ba'y mainit na...

Dahil sa impluwensiya ni Magellan kay Raha Humabon, ang isang kautusan ay inutos ni Humabon para sa mga kalapit na hepe na ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng mga suplay ng pagkain sa mga barko at pagkatapos ay magkokonberte sa Kristiyanismo.

Ang karamihan sa mga hepeng ito ay sumunod dito ngunit si Datu Lapu-Lapu na isa sa mga pangunahing hepe sa loob ng pulo ng Mactan ang tanging tumutol. Tumangging tanggapin ni Lapu-Lapu ang kapangyarihan ni Raha Humabon sa mga bagay na ito. Iminungkahi nina Raha Humabon at Datu Zula kay Magellan na pumunta sa pulo ng Mactan at pwersahin ang kanyang nasasakupan na si Datu Lapu-Lapu na sumunod sa kanyang mga kautusan.

Nakita ni Magellan ang oportunidad na palakasin ang umiiral na pakikipagkaibigang ugnayan Dahilan ng pagdating ng espanyol sa pilipinas ni pinuno ng rehiyong Bisaya at umayon na pasukuin ang mapanghimagsik na si Lapu-Lapu. Ayon kay Antonio Pigafettatinangka ni Magellan na hikayatin si Lapu-Lapu na sumunod sa mga kautusan ni Raha Humabon sa Dahilan ng pagdating ng espanyol sa pilipinas ni bago ang labanan.

Ayon kay Pigafetta, si Magellan ay nagpakilos ng mga 49 katao na may mga espada, kalasag, pana, at mga baril at naglayag para sa Mactan sa umaga ng ika ng Abril, Pagkatapos ay tinangka ni Magellan na takutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsunog ng ilang mga kabahayan sa ngayong Buaya ngunit kilala noon na Bulaia.

Ang pagsunog na ito ang nagpagalit kay Lapu-Lapu at kanyang mga mandirigma at sumalakay kay Magellan na nasugatan sa braso ng isang sibat at sa hita ng isang kampilan. Napanaigan ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu si Magellan na sinaksak at tinaga ng mga sibat at espada. Nagawa nina Pigafetta at iba pa na makatakas. Ayon kay Pigafetta, ang ilan sa mga tauhan ni Magellan ay napatay sa labanan at ang ilang mga katutubong naging Kristiyano na tumulong sa kanila ay napatay ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu.

News feed